Zorgvuldige  Schaderegeling

 

GM Expertise belt u voor assistentie bij schades in en om uw woning, appartement, flatgebouw (VVE) of bedrijfsgebouw. GM staat voor Gabriël Mineur. Gabriël is vanaf 2007 werkzaam als schade-expert en contra-expert en  is ingeschreven bij de brancheorganisatie, het NIVRE in de branche Brand.

 

Inzet van NIVRE registerexperts biedt de hoogst mogelijke kwaliteitsgarantie bij schade-afwikkeling. Dit uit zich in een accurate dossierbehandeling, vakinhoudelijke en procesmatige kennis, communicatieve vaardigheden en een objectieve en professionele beroepshouding. Alle NIVRE registerexperts vallen onder de Gedragscode van het NIVRE en zijn onderworpen aan Tuchtrecht.

AANSPRAKELIJKHEID

U heeft schade aan het gebouw of de spullen in uw woning of bedrijfsgebouw, waarvoor derden verantwoordelijk zijn .

Of U wordt door een andere persoon of organisatie aansprakelijk gesteld.

Mogelijk is er een verzekeringspolis die dekking biedt (CAR, AVB, Productschade, AVP).

Gabriël onderzoekt de feiten en (bouwkundige) omstandigheden en komt met zijn vaste jurist tot een oplossing. GM Expertise staat u bij!

 

 ( lees verder : AANSPRAKELIJKHEID)

 

CONTRA EXPERTISE 

De meeste polisvoorwaarden maken melding van uw recht op een eigen contra-expert bij schade.

Helaas maken slechts weinig mensen gebruik van dat recht, terwijl de kosten in de meeste gevallen gewoon door de verzekeraar betaald worden. Hierdoor doet u uzelf in de meeste gevallen tekort!

- U heeft schade door brand. water of storm aan of in uw woning  of bedrijfsgebouw bij uw verzekeraar gemeld en deze komt met een veel te lage schade-uitkering

- U heeft schade aan of in uw woning of bedrijfsgebouw gemeld en de verzekeraar wijst de schade af

-  U twijfelt aan de kennis en kunde van de door de verzekeraar ingeschakelde schade-expert

 

GM Expertise schakelt u in voor het in kaart brengen van de oorzaak, de omvang van de (bouwkundige) schade en het krijgen van een adequate schade-uitkering! 

... ( lees verder : CONTRA EXPERTISE )

VERZEKERAARS

Voor schaderegeling op het gebied van Brand, aansprakelijkheid en Varia (AVP, AVB, CAR, Produktschade en Reisschade) schakelen tussenpersonen, volmachtkantoren en eigen risicohouders Gabriël in voor een vlotte en deskundige schaderegeling 'op maat' tegen een marktconform tarief. 

Gabriël wordt met regelmaat aangezocht voor hulp bij 'vastgelopen' schadedossiers. Gabriël weet deze door gedegen toedrachtonderzoek, bouwkundige kennis en rapportage al dan niet met hulp van zijn vaste jurist altijd weer vlot te trekken!

( lees verder :  VERZEKERAARS )

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 69948879