CONTRA EXPERTISE

U heeft schade geleden en u meldt de schade bij uw eigen verzekeraar.  Vaak schakelt deze een verzekeringsexpert in, en maar al te vaak komt deze na een vluchtige inspectie tot een eindoordeel.

Wilt u meer zekerheid dat de schade goed wordt onderzocht en wilt u dat uw belangen optimaal behartigd worden? Uw eigen ervaren contra-expert kent de (on)mogelijkheden van uw verzekeringspolis, is bekend met de wettelijke kaders en werkt intensief samen met juristen en herstelbedrijven.

Laat u niet weerhouden door opmerkingen  dat een contra-expertise duur is en voor uw eigen rekening zou komen! De wet en ook uw polis bepalen in veel gevallen dat de hiermee gemoeide kosten door de verzekeraar betaald moeten worden. Neem vrijblijvend contact met ons op!